Bericht:

15:07 02-12-2005
Bart
Het is goed, dat er eindelijk een tegenactie is gekomen. Deze plannen zijn belachelijk, ze werken de verschraling van de televisie in de hand, ze maken kijkcijfers tot norm, in plaats van kwaliteit. Belachelijk. Ik vind dat de Nederlandse kijkers de bezorgde omroepmedewerkers moeten steunen, door 1 dag de televisie uit te houden. 1 dag: 17 december, tv-vrije zaterdag, om duidelijk te maken dat het zo echt niet langer kan. zie: www.yellowsnow.web-log.nl
14:58 02-12-2005
Arnold Smeets
Ton F. van Dijk zegt dat de omroepdirecties aan stemmingmakerij doen als ze zeggen dat programma's zullen sneuvelen. Hij zegt dat het in de plannen van de RvB gaat om noodzakelijke bezuinigingen en dat in het programmeringsmodel de kijker centraal staat.
Dat zal best. Maar ik vind het nogal ver gaan te suggereren dat het de omroepverenigingen niet om de kijkers zou gaan. Het is een mooi staaltje van verdeel en heers en retorisch werkt het best - kloppen doet het in ieder geval niet. Natuurlijk gaat het de omroepverenigingen om kijkers (en luisteraars). Voor wie anders maken we onze programma's anders? Juist ja, voor de kijkers en luisteraars, het Nederlandse publiek in al z'n variëteiten; zo breed mogelijk en zo goed mogelijk. Schei nou eens uit met net te doen alsof omroepverenigingen ouderwets en achterhaald zijn en alleen maar bezig zijn met eigen belang. Zorg voor een goed en pluriform publiek bestel.
14:16 02-12-2005
Jopo
Ik hoorde zojuist een gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur. Daarin maakte hij onbewust nog eens pijnlijk duidelijk hoe ver hij en de leden van de raad van bestuur van de omroep staan. Hij vond namelijk dat de actie ten koste gaat van de luisteraar/kijker. De vele reacties die ik heb waargenomen zijn zonder één uitzondering, dat iedereen deze vorm van actie geen enkel probleem vond! Sterker nog: de kijkers zijn zich nu veel meer bewust van het feit dat dergelijke programma’s straks niet meer bestaan. Dat zou pas vreselijk jammer zijn.
Beste omroepmedewerkers, sta pal voor een goede publieke omroep en schuif de mening van (en liefst de personen zelf) de raad van bestuur aan de kant en pleeg een coup of start een muiterij. Laat een omroep bestaan uit mensen die bij een omroep betrokken zijn en niet uit buitenstaanders die ooit eens een managementboek hebben doorgebladerd...
12:59 02-12-2005
Lizet
Ik wens jullie veel succes met de actie!! Lang leve de Vara!
12:35 02-12-2005
Retteke
Ik steun jullie uit heel mijn hart !!!!!!
Inderdaad de medewerkers komen zelf erg laat in actie ( zoals vanochtend al vaker gezegd)maar beter laat dan nooit.
Alle goede programma's voor mensen die geen zin hebben om plat geamuseerd te worden maar houden van een beetje nadenken, informatie tot je nemen en waardevolle cultuur volgen, al die programma's worden dus de nek omgedraaid en nu definitief als wij niet allemaal flink ons stem laten horen.
Jaren is het al aan de gang, programma's die er toe doen zijn op een tijdstip gezet dat je als normaal werkend mens onder de wol ligt.
En de radio, je moet er toch niet aan denken dat die informatiebronnen zoals Argos en de VPROvrijdagmorgen zomaar worden geschrapt.
LATEN WIJ ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT HET AFBREEKGEWELD VAN DEZE REGERING NU EINDELIJK WORDT GESTOPT. Ik vertrouw erop dat het nog niet te laat is, maar dan moeten de medewerkers ook zelf doorgaan met hun gisteren gestartte acties!!!
Alles wat er toe doet gaat wijken voor de commercie,
WORDT WAKKER.
12:35 02-12-2005
Sir B
Ik ben bang dat ik nu toch echt een keer boos moet worden. Ik sta achter elke aktie die de ongeruste programmamakers van zin zijn.
www.hoorspelweb.nl
12:27 02-12-2005
C.Felzel
Succes toegewenst, en wel VAN HARTE.
11:54 02-12-2005
Erik Olsman
Hallo,
Ik wil graag mijn steun uitroepen!!!!!!!!!!
We kunnen gewoon niet toestaan wat hier in dit plan al is gebeurd en nog staat te gebeuren.
Ik heb zelf net de reorganisatie bij het MCO achter de rug.
De politiek zij toen dat er geen orkest weg mocht.
Wat is er gebeurd :ER IS EEN ORKEST WEG
De vraag of het metropole orkest kan voortbestaan met de opgelegde bezuinigingen.Of er niet nog een orkest weg gaat met alle programma's
die vervangen worden door CD opnames.
Alle plannen die nu gemaakt worden gaan ten koste van programma's
Volgens mij moet een hele lijst gemaakt worden met welke programma's
er vervallen en of halveren, wat er allemaal al in de vorige plannen kapot gemaakt is.
De politiek en bestuurders komen weg met dat het niet ten koste van de programma's mag gaan. Zinloos, er is en wordt nu veel kapot gemaakt.
Ik denk dat we ons sterk kunnen maken door te laten zien wat er afgelopen jaren kapot is gemaakt en wat staat te verdwijnen.
Dit moet echter omroepbreed zodat het hele beeld keihard aankomt.
Als ik zie wat er cultureel kapot gaat in het land door alle veranderingen en bezuinigingen, wat ik hoor in alle ensembles.
Ik hoop dat jullie er een reporter op kunnen zetten om dit heel goed in beeld te brengen.
Vraag het Schönberg ensemble, Nederlands Blazers Ensemble en het Aurelia kwartet en zoveel mogelijk feiten.
Dit is volgens mij de enige manier om ze te confronteren met feiten.
Zie ook de schiphol brand.
Ze doen wat ze niet willen of niet zeggen.
Confronteer met feiten.
IK hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
Veel steun en help Nederland dit kabinet door!!!!!!1
Erik Olsman
Contrabassist bij het Radio Filharmonisch Orkest en Nederlands Blazers Ensemble
11:48 02-12-2005
Flip F
met alle waardering die ik voor velen van u en uw programma's heb ben ik toch bang dat u een niet onbelangrijk detail uit het oog dreigt te verliezen. U d.w.z. 'Hilversum' wordt zeker sinds de omroepbijdrage werd omgezet in een belastingheffing nagenoeg geheel uit publieke middelen gefinancierd. De omroep c.a.o. heeft grote analogiën met de ambtenaren c.a.o. Dat maakt u meer tot speelbal van den haag dan van uw besturen. Besturen overigens die jarenlang nalatig zijn gebleken met een fundamentele verandering te komen. U zou zich tegen hen dienen te weren want zij zijn onmachtig gebleken 'Den Haag' op afstand te houden. U zou er ook voor kunnen kiezen om als medewerkers niet om geld uit den haag te vragen maar uw respectieveljke besturen naar huis te sturen incl. het bestuur waarvan dhr. bruins slot voorzitter is. erkenning van het achterhaald zijn van het zuilen-, lees omroepverenigingen-. stelsel. Het ware wenselijk zeker ook gezien de kwaliteiten van u dat u zo onafhankelijk mogelijk wordt opdat juist u de politiek onbevangen en uiterst kritisch tegemoet kunt treden. Niet in de laatste plaats dient u iets te bedenken om de wederzijdse, makers en luisteraars/kijkers, vrijblijvendheid te transformeren naar een meetbare binding. en als het even kan wel met gebruik van in de commercie gebruikelijke instrumenten zonder te commercialiseren.
Dus:
- stuur vandaag nog al uw omroep besturen naar huis
- schaf alle toezichthouders af
- zorg dat ik niet toevallig op uw zenders afstem

tot u schreef een trouwe radio 1 luisteraar (zelfs naar de meer dan irritante E.O. en zich telkens weer verheugend op de VPRO vrijdagen, de dagelijkse standpunt.nl uitzendingen en zaterdagse Vara op radio2)
11:44 02-12-2005
Martine Onnekink
Ik sta achter de acties van de publieke omroepen. Zelf ben ik VPRO-lid, maar ik zou evengoed lid van "nederland 3" of "Radio 1" kunnen zijn. Dat zou het argument van "geen leden" bij dit net (VARA en VPRO hebben toch leden, worden die dan niet bij elkaar opgeteld?) wegnemen. Of het nu onderwijs (mijn werkgever), gezondheidszorg, energie, openbaar vervoer is, alles gaat richting marktwerking en wordt overgeleverd aan de willekeur en de waan van mensen die ronddraaien in hun functies binnen de hiërarchische, kunstmatige en gecreëerde functies. Er ontstaat zo langzamerhand een gevoel van moedeloosheid, want er wordt gewoon niet geluisterd naar verstandige argumenten van mensen die het echt goed weten...

Laat Ned. 3 blijven, laat radio 1 (waar op een behoorlijk niveau samengewerkt wordt en info gegeven wordt) blijven en ook de andere radiozenders (die ik inmiddels ook niet meer weet te vinden) en gooi niet weg voordat er op hetzelfde niveau met een andere structuur programma's kunnen worden geboden. Natuurlijk zijn BBC of Canvas een goed voorbeeld, maar wij hebben nu eenmaal onze historie, waar we net een beetje vanaf gingen komen.

Met vriendelijke groet en ga door!

Martine Onnekink
11:29 02-12-2005
John G.M.Leerentveld
Van harte wil ik de acties van en voor de publieke omroep ondersteunen. Dit land is in een paar jaar tijd , in hoog tempo, een armoedig land geworden. En niet alleen de armoede in materiele zin is gegroeid. De geestelijke armoede moet ons zo mogelijk nog meer zorgen baren. Zij die onze Nederlandse cultuur aan allochtonen willen opleggen, weten zelf niet wat die cultuur inhoudt. Het onbenul is aan de macht. Ze schijnen te denken dat elke verandering per definitie een verbetering oplevert.Zit het overgrote deel van ons volk hier nou echt op te wachten? Weet U gesteund bij Uw acties door een hele grote (soms zwijgende) massa.
Met vriendelijke groet,
John (VARA en VPRO lid).
11:07 02-12-2005
john veerkamp
ik hoop dat er geluistert word .Door de verantwoordelijke mensen.
11:05 02-12-2005
Cees Gravendaal
De publieke omroep mag niet verder worden uitgekleed. Wel moeten programmamakers meer kwaliteit leveren. De "markt" dus de luisteraar en kijker waardeert de publieke omroepprogramma's onvoldoende. Zlefkritiek zou meer kwaliteit moeten opleveren. Radio !, Nova, Zembla zijn positieve voorbveelden. Helaas voldoet het NOS journaal slechts zelden aan de kwaliteitsnorm die zou moeten worden aangelegd voor informatieve (journalistieke) programma's.
Succes en vecht voor een kwalitatieve publieke omroep.
Met vriendelijke groet
Cees Gravendaal
oud (publieke) omroepmedewerker.
10:49 02-12-2005
Erik Korsten
Beste radiomakers,

ik heb veel waardering voor jullie actie en ik hoop van harte dat de publieke omroep niet verder uitgekleed gaat worden. Ik ben een zeer trouwe beluisteraar van Radio 1 en maak daarbij veel gebruik van de achter de radio verborgen wereld van het Internet.
Een hoop van mij favoriete programma's hebben de afgelopen jaren uitstekende websites kunenn ontwikkelen waarin achtergronden van de in de programma's besproken onderwerpen aan bod komen. Ook maak ik veel gebruik van het later nog een kunnen luisteren van een (gemiste) uitzending. Ik ben erg bang dat deze uitstekende service in de bezuiningen zal verdwijnen of verder uitgekleed zal worden.
En dat terwijl sommige omroepen (waaronder vooral de VPRO) in Nederland aan de wieg hebben gestaan van het inmiddels volwassen media-aanbod via Internet.
Ik deel wel de mening van Harrie de Winter dat de actie vrij laat komt. het nog steeds verzuilde omroepbestel is al lang niet meer van deze tijd en omroepdirecties hadden veel eerder moeten gaan samenwerken. Dan hadden de nu gewenste netten een kans gehad om op positieve manier te ontstaan, zonder de voorgestelde bezuinigingen.

Veel succes met jullie actie!

Erik Korsten
10:47 02-12-2005
Niek van Santen
Als VPRO lid zeg ik: wat een zelfmedelijden, wat een pathetisch verhaal, wat hypocriet. Jullie weten donders goed dat er alle reden is voor een effiency-operatie, tientallen jaren is er met geld gesmeten en waren er geen prikkels om kostenbewust te werken (en kom niet aan met McKinsey verhalen over andere Eur landen). Jullie zeggen: we moeten bezuinigen omdat de STER-inkomsten omlaag gaan. Dat is de halve waarheid: jullie moeten bezuinigen omdat ER MINDER KIJKERS EN LUISTERAARS ZIJN VOOR DE PO en DAAROM zijn er minder STER-inkomsten. Kies voluit voor ophefffing STER, compensatie daarvoor door overheid (10 euro per inwoner) en ga gewoon goede programma''s maken, waarbij je er rekening mee moet houden dat er over 3-5 jaar steeds minder mensen naar zullen kijken of luisteren, a.g.v. steeds meer media-aanbod en concurrentie van internet etc.
Berichten: 91 t/m 105 van de 667.
Aantal pagina's: 45
Nieuwer4 5 6 [7] 8 9 10Ouder